Trùn quế giống sinh khối tại Cần Thơ

Trùn quế giống sinh khối phát triển đàn nhanh và dễ nuôi | Mr Thuận 09382 09381. Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi trùn quế cho bà con toàn quốc

Trùn quế giống sinh khối phát triển đàn nhanh và dễ nuôi | Mr Thuận 09382 09381. Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi trùn quế cho bà con toàn quốc