Trà khổ qua rừng Thuận Lộc

Khổ qua rừng Thuận Lộc

Khổ qua rừng được trồng bằng phân trùn quế | Sản xuất theo hướng hữu cơ, sạch, an toàn